ΑμεΑ
02/03/2016

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΒΕΕ: Επενδύοντας στην ενέργεια και στην ανακύκλωση στις γραφικές τέχνες

Η επιχείρηση ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΒΕΕ η οποία πλέον έχει τον διακριτικό τίτλο Pressious Arvanitidis δραστηριοποιείται στην παροχή εκτυπωτικών υπηρεσιών.  

Με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, προμηθεύτηκε  μηχανή ανακύκλωσης (τυπογραφικών) διαλυτών, εγκατέστησε Φωτοβολταϊκό σύστημα 62,56 kwP με σκοπό την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματός της και εγκατέστησε επίσης συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης,  εφοδιαζόμενη έτσι με πιστοποιητικό συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης F.S.C. καθιστώντας την τη πρώτη εταιρεία εκτυπώσεων στην Ελλάδα που αποκτά το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, επίσης υλοποίησε και δαπάνη για ευκολότερη πρόσβαση των ΑμΕΑ (τοποθέτηση ράμπας ΑμΕΑ).

Με την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, η επιχείρηση πέτυχε την μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος, καλύπτοντας έτσι μέρος των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια (σε σχέση με την εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ) της επιχείρησης, επίσης μείωσε δραστικά τα παραγόμενα απόβλητα, με την μηχανή ανακύκλωσης των διαλυτών που χρησιμοποιεί, προστατεύοντας αποτελεσματικά το περιβάλλον. Η «πράσινη» φιλοσοφία της επιχείρησης αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο το αξιοποιεί αποτελεσματικά στην επικοινωνία της, χτίζοντας ένα ισχυρό οικολογικό προφίλ προς την αγορά. 

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τομέας Παρέμβασης:

Μεταποίηση / Βιομηχανική Ανάπτυξη 

Περιφέρεια:

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επιχ. Πρόγραμμα:

Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 

Δράση:

Πράσινη Επιχείρηση 2010

Ταμείο:

Ε.Τ.Π.Α.                                                

Εταιρεία:

Εκτυπωτικές Δραστηριότητες

Π/Υ:

170.220,00 ευρώ

Δημόσια Δαπάνη:

68.088,00 ευρώ

Φορέας Υλοποίησης:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΑΙΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


Σ. Δεληπέτης Α.Ε.Β.Ε.: Αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα επενδύοντας στο περιβάλλον

Η επιχείρηση είναι μια καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής επαγγελματικών βουρτσών για σκουπών  για οχήματα καθαρισμού δρόμων και δαπέδων.

Η επένδυση που πραγματοποιήθηκε είχε ως στόχο  την συνολική παρέμβαση στην παραγωγική διαδικασία ώστε να είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον δημιουργώντας ταυτόχρονα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Για αυτό το λόγο αγοράστηκε ο κατάλληλος  παραγωγικός εξοπλισμός (φούρνος, γραζανωτή αντλία, extrouder, βιομηχανικός ψύκτης, μηχάνημα κοπής ινών προπυλενίου) ,  ο οποίος βελτιώνει σημαντικά την παραγωγή με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Επίσης προχώρησε στην απόκτηση του περιβαλλοντικού προτύπου διαχείρισης της παραγωγής  ISO 14001 :2004. 

Με την επένδυση αυτή, η επιχείρηση μείωσε την κατανάλωση πρώτων υλών καθώς μπορεί να χρησιμοποιεί πλέον και ανακυκλωμένα υλικά, εξάλειψε τα υπολείμματα ινών κατά την παραγωγή ενώ εκμηδένισε την κατανάλωση νερού και μείωσε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και των υλικών συσκευασίας που απαιτούνται. Επιπροσθέτως απέκτησε την δυνατότητα ανάκτησης πρώτων υλών από βούρτσες που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους.

Η επένδυση αυτή αποτέλεσε μια εξαιρετική εφαρμογή του προγράμματος, καθώς βελτιώθηκε δραστικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και  το προφίλ της επιχείρησης, αυξάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της με την παραγωγή φιλικότερων προϊόντων προς το περιβάλλον. 

Website: http://www.atbrushes.com/

Σ. ΔΕΛΗΠΕΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Τομέας Παρέμβασης:

Μεταποίηση

Περιφέρεια:

Δυτικής Μακεδονίας

Επιχ. Πρόγραμμα:

Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 

Δράση:

Πράσινη Επιχείρηση 2010

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εταιρεία:

Σ. ΔΕΛΗΠΕΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Π/Υ:

198.600,00 ευρώ

Δημόσια Δαπάνη:

74.400 ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή:

85%

Φορέας Υλοποίησης:

ΕΦΕΠΑΕ - ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

 

 

επιστροφή