ΑμεΑ
18/10/2016

Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ" ως προς την παράγραφο Δ (Παραλαβή έργου) του κεφαλαίου 13.2 (Παρακολούθηση έργου)

Δείτε εδώ την απόφαση

08/10/2015

Υπόδειγμα αναμνηστικής πινακίδας

Πατήστε εδώ

(επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές παραμένουν αμετάβλητες)

02/03/2015

Επικαιροποιημένος οδηγός υλοποίησης έργων δικαιούχων προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ"

Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Από 20/11/2015 καταργείται η υποχρέωση των δικαιούχων για έκδοση τιμολογίου επιχορηγήσεων

04/12/2014

Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ"

Εκδόθηκε ο Οδηγός Υλοποίησης Έργων για τους δικαιούχους του προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ". Πατήστε εδώ

30/07/2014

Αιτήσεις Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Εξωστρέφειας ΙΙ

Αιτήσεις Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Ενδιάμεσου και Τελικού Ελέγχουν  (πατήστε εδώ)

επιστροφή