ΑμεΑ
01/01/2008

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις παρουσίασης του προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα»

Περισσότερες πληροφορίες στους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ.

Λίστα εκδηλώσεων

 

επιστροφή