ΑμεΑ
12/12/2023

Ταυτότητα του Φορέα

Ο ΕΦΕΠΑΕ είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με αντικείμενο τη Διαχείριση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, αποτελούμενος από τους κάτωθι 7 εταίρους (ενδιάμεσους φορείς του Γ΄Κ.Π.Σ.): 


  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ.), με έδρα την Αθήνα
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ), με έδρα την Πάτρα.
  • ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ), με έδρα την Θεσσαλονίκη)
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (ΔΕΣΜ-ΟΣ)με έδρα την Κομοτηνή
  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΑΝ.ΔΙΑ), με έδρα την Λαμία
  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Ε.Δ.Ε.Π.), με έδρα τον Βόλο.
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ), με έδρα το Ηράκλειο.

 

Οι εταιρείες αυτές έχουν πολυετή εμπειρία Διαχείρισης, κυρίως, Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.

Στο Μετοχικό Κεφάλαιο ή/και στη Διοίκηση του ΕΦΕΠΑΕ και των εταίρων του συμμετέχουν οι περισσότερες Ελληνικές συλλογικές επιχειρηματικές οργανώσεις, καλύπτοντας το σύνολο της χώρας και όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Πιο συγκεκριμένα, συμμετέχουν οι παρακάτω:

ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΦΕΠΑΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΑΝΕΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗ / ΒΟΡΕΙΟ &ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒ)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΞΕΕ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ (ΠΟΞ) Δ.ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΕΣΜ-ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Α.Ε.Β.Ε)
ΑΝΔΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ-ΟΙΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑΔΑ
ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ε.Β. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ε.Β. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ε.Β. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ε.Β. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
Ε.Β. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΕΔΕΠ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ)
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ Α.Ε.)

 

Η έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα, αλλά μέσω των εταίρων της και ενός υποκαταστήματος, καλύπτει γεωγραφικά όλη τη χώρα. Τα έμπειρα στελέχη του φορέα βρίσκονται κοντά στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αφενός διαχειριζόμενα τα ενταγμένα έργα (πιστοποιήσεις, πληρωμές κτλ) και αφετέρου παρέχοντας την αναγκαία τεχνική βοήθεια σε ζητήματα διαχείρισης.

Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι :

Ο ΕΦΕΠΑΕ λειτουργεί ανελλιπώς ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων από το 2009, όταν και διαχειρίστηκε δράσεις του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ).

Οι εταίροι του λειτουργούσαν ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων από το 1996.

Ο στόχος της εταιρείας ΕΦΕΠΑΕ είναι η παροχή προς την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή  υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος.

επιστροφή