ΑμεΑ
22/09/2023

Προδημοσίευση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Προδημοσίευση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων:

Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης (de minimis)

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης (de minimis)

22/09/2023

58η Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης για 12 επιχειρηματικά σχέδια στη δράση "Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων"

Δείτε εδώ.

22/09/2023

59η Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης για 30 επιχειρηματικά σχέδια στη δράση "Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων"

Δείτε εδώ.

22/09/2023

61η Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης για 1 επιχειρηματικό σχέδιο στη δράση "Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων"

Δείτε εδώ.

22/09/2023

60η Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης για 1 επιχειρηματικό σχέδιο στη δράση "Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων"

Δείτε εδώ.

22/09/2023

54η Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκλησης Ένταξης για 1 επιχειρηματικό σχέδιο στη δράση "Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων"

Δείτε εδώ.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 292 σελίδες   Next Last
επιστροφή