ΑμεΑ
03/07/2020

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 2 επιχειρηματικά σχεδια στη δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας"

Δείτε εδώ την Απόφαση.

03/07/2020

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 2 επιχειρηματικά σχεδια στη δράση "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας"

Δείτε εδώ την Απόφαση.

03/07/2020

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 22 επιχειρηματικά σχεδια στη δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

Δείτε εδώ την Απόφαση.

02/07/2020

9η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω»

Δείτε εδώ την Απόφαση.

01/07/2020

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 9 επιχειρηματικά σχεδια στη δράση "Ψηφιακό Βήμα"

Δείτε εδώ την απόφαση

01/07/2020

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 2 επιχειρηματικά σχέδια στη δράση "Ψηφιακό Άλμα"

Δείτε εδώ την απόφαση

First Previous  Εμφάνισε 1 από 146 σελίδες   Next Last
επιστροφή