ΑμεΑ
22/11/2022

Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης για 2 επιχειρηματικά σχέδια στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Δείτε εδώ.

επιστροφή