ΑμεΑ
14/10/2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 2 επιχειρηματικά σχέδια στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Δείτε εδώ

επιστροφή