ΑμεΑ
09/09/2021

Συμμετοχή της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στην 85η ΔΕΘ

Συμμετοχή της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στην 85η ΔΕΘ

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ θα συμμετάσχει με σημείο πληροφόρησης στην 85η ΔΕΘ προκειμένου να ενημερώσει το κοινό για τις ανοιχτές Δράσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία του προγράμματος καθώς και για τη συνολική πορεία υλοποίησης. Το σημείο πληροφόρησης θα βρίσκεται στο περίπτερο 7 θέση 2, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

επιστροφή