ΑμεΑ
11/06/2021

Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης Πράξης της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων

Δείτε εδώ.

επιστροφή