ΑμεΑ
10/06/2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 1 επιχειρηματικό σχέδιο στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην Πρόκληση

Δείτε εδώ.

επιστροφή