ΑμεΑ
30/12/2020

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 4 επιχειρηματικά σχέδια στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Δείτε εδώ.

επιστροφή