ΑμεΑ
15/10/2020

10η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»

Σύμφωνα με την Απόφαση εντάσσονται επιπλέον 189 επιχειρηματικά σχέδια στη δράση.

Ειδικότερα, 4 επιχειρηματικά σχέδια αφορούν στην 1η περίοδο υποβολών, 11 επιχειρηματικά σχέδια αφορούν στη 2η περίοδο υποβολών και 174 στην 3η περίοδο.

επιστροφή