ΑμεΑ
16/07/2020

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για ένα επιχειρηματικό σχέδιο στη Δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

Δείτε εδώ την απόφαση 

επιστροφή