ΑμεΑ
16/07/2020

'Εγκριση Πρακτικών 9/5.06.2020, 10/9.06.2020 και 11/18.06.2020 της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων της Δράσης "Ψηφιακό Άλμα"

Δείτε εδώ την απόφαση 

επιστροφή