ΑμεΑ
26/06/2020

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 1 επιχειρηματικό σχέδιο από τη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»

Δείτε εδώ την απόφαση.

επιστροφή