ΑμεΑ
10/01/2020

Απόφαση Ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης "Ψηφιακό Βήμα", για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Δείτε εδώ την Απόφαση.

επιστροφή