ΑμεΑ
07/01/2020

Βαθμολογικοί Πίνακες Κατάταξης & Απορρίψεων Αιτήσεων Χρηματοδότησης των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Περιφερειών σε Μετάβαση, της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα»

Δείτε εδώ τους Πίνακες.

επιστροφή