ΑμεΑ
15/10/2019

Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων 2ης περιόδου υποβολών της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος»

Δείτε εδώ την απόφαση.

επιστροφή