ΑμεΑ
07/08/2019

Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας

Δείτε εδώ την Απόφαση.

επιστροφή