ΑμεΑ
22/04/2019

Απόφαση ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης "Ψηφιακό Άλμα"

Δείτε εδώ την απόφαση.

επιστροφή