ΑμεΑ
15/03/2019

Εκδήλωση για την ενημέρωση των δικαιούχων που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης στo Ηράκλειο και στα Χανιά

Η Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, διοργανώνει στις 20/3/2019 και 28/3/2019 ενημερωτική εκδήλωση σχετική με θέματα υλοποίησης έργων, ενταγμένων στις δράσεις: 

  • "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης",
  • "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα",
  • "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων" και
  • "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών".

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

 

επιστροφή