ΑμεΑ
21/02/2019

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΠMμΕ Μεταποίησης και Τουρισμού» στην ΠΚΜ.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΠMμΕ Μεταποίησης και Τουρισμού» στην ΠΚΜ.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ε. Γιαννακίδης υπέγραψε σήμερα Τετάρτη 20-2019 την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΠΕΠ ΚΜ). (Ημερομηνια απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 20-20-2019).

Ενδιάμεσος Φορέας υλοποίησης της Δράσης είναι η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

Πρόσκληση

επιστροφή