ΑμεΑ
05/12/2018

Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 4/10-10-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Δείτε εδώ την απόφαση

επιστροφή