ΑμεΑ

Τροποποίηση αποφάσεων διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης για τα δυνητικά εντασσόμενα έργα στο Πρόγραμμα "Ενίσχυση ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών"

Ανακοινώθηκε η τροποποίηση των αποφάσεων διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης για τα δυνητικά εντασσόμενα έργα του Προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών", για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Για να δείτε τις αποφάσεις πατήστε εδώ

Απόφαση Αποδοχής Ενστάσεων στο πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας"

Ανακοινώθηκε η απόφαση αποδοχής του πρακτικού 20/27.06.2014 (ενστάσεις) της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας" του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων. (Πατήστε εδώ)

Απόφαση Απένταξης Ενταγμένων 'Εργων από το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας"

Ανακοινώθηκε η απόφαση απένταξης ενταγμένων έργων από το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας" του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.

(Πατήστε εδώ)

Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ"

Εκδόθηκε ο Οδηγός Υλοποίησης Έργων για τους δικαιούχους του προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ". Πατήστε εδώ

Ορισμός για τα ενταγμένα υπό όρους έργα, στο Πρόγραμμα«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών», της 2ας Φεβρουαρίου 2015 ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας

ΘΕΜΑ: Ορισμός, για τα ενταγμένα υπό όρους έργα, στο Πρόγραμμα«Ενίσχυση Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων  που  δραστηριοποιούνται  στους  τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών», της 2ας Φεβρουαρίου2015 ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή από το δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το30% του συνολικού  επιλέξιμου  προϋπολογισμού  της  επένδυσης  ή  αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

(Πατήστε εδώ)

Παράταση Διάρκειας υλοποίησης ενεργών έργων προγραμμάτων "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων", "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, παρατείνει την διάρκεια υλοποίησης των ενεργών έργων των προγραμμάτων: 

Ημερίδα ΕΦΕΠΑΕ «Κρατικές Ενισχύσεις και Ανάπτυξη»

 

Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε η ημερίδα με θέμα «Κρατικές Ενισχύσεις και Ανάπτυξη», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2014 στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα, και διοργανώθηκε από τον ΕΦΕΠΑΕ, τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα».

( Δελτίο Τύπου - πατήστε εδώ)

 


Τελευταία Νέα

18/12/2014

Ανακοινώθηκε η τροποποίηση των αποφάσεων διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης για τα δυνητικά εντασσόμενα έργα του Προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών", για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Για να δείτε τις αποφάσεις πατήστε εδώ

περισσότερα
17/12/2014

Ανακοινώθηκε η απόφαση αποδοχής του πρακτικού 20/27.06.2014 (ενστάσεις) της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας" του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων. (Πατήστε εδώ)

περισσότερα
17/12/2014

Ανακοινώθηκε η απόφαση απένταξης ενταγμένων έργων από το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας" του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.

(Πατήστε εδώ)

περισσότερα
12/12/2014

Στο πλαίσιο διεξαγωγής της Ημερίδας του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα "Κρατικές Ενισχύσεις & Ανάπτυξη", στις 18 Σεπτεμβρίου 2014 στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα, δημοσιεύτηκαν τα απομαγνητορφωνημένα κείμενα των workshops με θέμα "Χρηματοοικονομικά Εργαλεία" και "Ανάπτυξη μέσω κρίσης - Συμβολή Αναπτυξιακών προγραμμάτων". Για να δείτε το υλικό της απομαγνητοφώνησης πατήστε εδώ

περισσότερα