ΑμεΑ
Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει ως Φορέας Διαχείρισης τη διαχείριση προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει ως Φορέας Διαχείρισης τη διαχείριση προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης και ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ, Θωμάς - Φωκίων Αλγιανάκογλου, υπέγραψαν σύμβαση για την ανάθεση του έργου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020).

Δελτίο Τύπου εδώ

Φωτογραφικό υλικό εδώ

Αναμνηστικές Πινακίδες Δημοσιότητας Προγραμμάτων ΕΦΕΠΑΕ (Νέο 8/10/2015)

Σε συνέχεια του ΠΔ114/22.9.2015 , επικαιροποιούνται οι αναμνηστικές πινακίδες που αναρτούν οι δικαιούχοι των προγραμμάτων ευθύνης του ΕΦΕΠΑΕ.

  • Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων αρχείο
  • Αναμνηστικές πινακίδες προγραμμάτων ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013, Τουρισμού, Μεταφορών αρχείο
  • Αναμνηστική πινακίδα προγραμμάτων ΓΓΒ (Μεταποίηση, Εξωστρέφεια, Καινοτομία, Γυναικεία - Νεανική Επιχειρηματικότητα, Ένδυση - Υπόδηση, Πράσινη Επιχείρηση, Μετεγκατάσταση) αρχείο

Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των πινακίδων παραμένουν αμετάβλητες. 

Τελευταία Νέα

Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει ως Φορέας Διαχείρισης τη διαχείριση προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
23/05/2016

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης και ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ, Θωμάς - Φωκίων Αλγιανάκογλου, υπέγραψαν σύμβαση για την ανάθεση του έργου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020).

Δελτίο Τύπου εδώ

Φωτογραφικό υλικό εδώ

περισσότερα