ΑμεΑ

Αναμνηστικές Πινακίδες Δημοσιότητας Προγραμμάτων ΕΦΕΠΑΕ (Νέο 8/10/2015)

Σε συνέχεια του ΠΔ114/22.9.2015 , επικαιροποιούνται οι αναμνηστικές πινακίδες που αναρτούν οι δικαιούχοι των προγραμμάτων ευθύνης του ΕΦΕΠΑΕ.

  • Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων αρχείο
  • Αναμνηστικές πινακίδες προγραμμάτων ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013, Τουρισμού, Μεταφορών αρχείο
  • Αναμνηστική πινακίδα προγραμμάτων ΓΓΒ (Μεταποίηση, Εξωστρέφεια, Καινοτομία, Γυναικεία - Νεανική Επιχειρηματικότητα, Ένδυση - Υπόδηση, Πράσινη Επιχείρηση, Μετεγκατάσταση) αρχείο

Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των πινακίδων παραμένουν αμετάβλητες. 

Νέα διαδικασία ενημέρωσης δικαιούχων για πληρωμές των έργων τους

Ο ΕΦΕΠΑΕ , στο πλαίσιο της έγκαιρης και πληρέστερης πληροφόρησης των δικαιούχων των προγραμμάτων που διαχειρίζεται και προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων κατά την προσπάθειά τους για τηλεφωνική πληροφόρηση, εφαρμόζει πλέον την κάτωθι διαδικασία:

Όταν ωριμάσει η πληρωμή οποιουδήποτε δικαιούχου και σταλεί η εντολή πληρωμής στην τράπεζα, ενημερώνει άμεσα με e-mail το δικαιούχο. Σημειώνεται ότι τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας στην ικανοποίηση των εισερχομένων αιτημάτων.

Η λήψη του ενημερωτικού e-mail αποτελεί τον μόνο ασφαλή τρόπο πληροφόρησης του δικαιούχου για την πραγματοποίηση της πληρωμής του.

Μετά τη λήψη του μηνύματος ο δικαιούχος καλείται να επικοινωνεί με την τράπεζά του, προκειμένου να ενημερώνεται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Τελευταία Νέα

02/02/2016

Η ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, διοργανώνει στην Κοζάνη (8/2/2016) και στη Θεσσαλονίκη (10/2/2016) δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους δικαιούχους των προγραμμάτων "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών" και "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ".

Στόχος των εκδηλώσεων είναι να δοθούν στους δικαιούχους και στους συμβούλους οδηγίες για τις διαδικασίες επιτυχούς υποβολής των αιτημάτων τελικής επαλήθευσης/πιστοποίησης και των αιτημάτων τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και των ελέγχων των έργων, για την έγκαιρη καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης. Μάλιστα, στην κατεύθυνση αυτή η ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ απέστειλε σχετική επιστολή στους εν λόγω δικαιούχους.

Πρόσκληση εκδήλωσης στην Κοζάνη εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη εδώ

 

περισσότερα