ΑμεΑ

Αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης μετά την επαναξιολόγηση αιτημάτων θεραπείας στο πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" για τις περιφέρειες Θεσσαλίας και Κ. Μακεδονίας

Απόφαση για περιφέρεια Θεσσαλίας εδώ

Απόφαση για περιφέρεια Κ. Μακεδονίας εδώ

Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης μετά απο επαναξιολόγηση αιτημάτων θεραπείας του προγράμματος: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» για την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ

Αναμνηστικές Πινακίδες Δημοσιότητας Προγραμμάτων ΕΦΕΠΑΕ

Ανακοινώνεται οτι κατόπιν της ανασύστασης και μετονομασίας των Υπουργείων (ΦΕΚ 20/Α/27.01.2015), επικαιροποιούνται οι αναμνηστικές πινακίδες που αναρτούν οι δικαιούχοι των προγραμμάτων ευθύνης του ΕΦΕΠΑΕ.

  • Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων αρχείο
  • Αναμνηστικές πινακίδες προγραμμάτων ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013, Τουρισμού, Μεταφορών αρχείο
  • Αναμνηστική πινακίδα προγραμμάτων ΓΓΒ (Μεταποίηση, Εξωστρέφεια, Καινοτομία, Γυναικεία - Νεανική Επιχειρηματικότητα, Ένδυση - Υπόδηση, Πράσινη Επιχείρηση, Μετεγκατάσταση) αρχείο

Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των πινακίδων παραμένουν αμετάβλητες. 

 

 

 

Τελευταία Νέα