ΑμεΑ

Αποφάσεις παράτασης υλοποίησης έργων προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ

Δείτε εδώ συγκεντρωτικά τις αποφάσεις (ΝΕΑ ΑΡΧΕΙΑ 25 & 26/08/2015)

Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήματος Ελέγχου Τήρησης Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων στο πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες"

Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ

Αναμνηστικές Πινακίδες Δημοσιότητας Προγραμμάτων ΕΦΕΠΑΕ

Ανακοινώνεται οτι κατόπιν της ανασύστασης και μετονομασίας των Υπουργείων (ΦΕΚ 20/Α/27.01.2015), επικαιροποιούνται οι αναμνηστικές πινακίδες που αναρτούν οι δικαιούχοι των προγραμμάτων ευθύνης του ΕΦΕΠΑΕ.

  • Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων αρχείο
  • Αναμνηστικές πινακίδες προγραμμάτων ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013, Τουρισμού, Μεταφορών αρχείο
  • Αναμνηστική πινακίδα προγραμμάτων ΓΓΒ (Μεταποίηση, Εξωστρέφεια, Καινοτομία, Γυναικεία - Νεανική Επιχειρηματικότητα, Ένδυση - Υπόδηση, Πράσινη Επιχείρηση, Μετεγκατάσταση) αρχείο

Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των πινακίδων παραμένουν αμετάβλητες. 

 

 

 

Τελευταία Νέα

26/08/2015

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.  ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/126/14.02.2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 445/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  και  παράταση του χρόνου υλοποίησης έργων του Προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Απόφαση

ΦΕΚ

περισσότερα
25/08/2015

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών Νο 31/22-06-2015 και Νο 32/23-06-2015 της Επιτροπής  Παρακολούθησης του Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ

περισσότερα
25/08/2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 9670/1764/30-07-2013 Απόφασης Παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια  –  Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)»

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ

περισσότερα