ΑμεΑ

Επικαιροποιημένος Οδηγός Υλοποίησης και παραστατικά ένταξης, πιστοποίησης και πληρωμής Δικαιούχων στις Δράσεις 1 & 2 στο πρόγραμμα "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων" του ΕΣΠΑ 2007-2013

Ο ΕΦΕΠΑΕ στο πλαίσιο των Δράσεων 1 & 2 του προγράμματος ''Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων '' του ΕΣΠΑ 2007-2013 προχώρησε στην επικαιροποίηση του Οδηγού Υλοποίησης των έργων, καθώς και των παραστατικών για την ένταξη, πιστοποίηση και πληρωμή των Δικαιούχων του προγράμματος. (πατήστε εδώ)

Ενημερωτική Εκδήλωση στην Τρίπολη "Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 - Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις"

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: "Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα μέσω ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Νέες Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για τις Επιχειρήσεις" που διοργάνωσαν το Επιμελητήριο Αρκαδίας, η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ο ΕΦΕΠΑΕ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και ώρα 06:00 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου και Πανός 21, Τρίπολη).

 

 

Τροποποίηση της με Α.Π. 5705/3581/Α2/24-04-2014 Απόφασης στο Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών" για την περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Τροποποίηση της με Α.Π. 5705/3581/Α2/24-04-2014 Απόφασης με θέμα : Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Αποδοχή - Απόρριψη Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών " . Πατήστε εδώ.

Επικαιροποιημένα έντυπα αιτημάτων ενδιάμεσης και τελικής επαλήθευσης (ολοκλήρωσης) των Δικαιούχων στο πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών"

Στο πλαίσιο του προγράμματος "'Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών-Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ο ΕΦΕΠΑΕ προχώρησε στην έκδοση των επικαιροποιημένων έντυπων των αιτημάτων ενδιάμεσης και τελικής επαλήθευσης (ολοκλήρωσης) των Δικαιούχων. (πατήστε εδώ)

Απόφαση παράτασης των ενταγμένων υπό όρους έργων του Προγράμματος ''Ενίσχυση ΜμΕ''

Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» - Ορισμός, για τα ενταγμένα υπό όρους έργα, της 1ης Δεκεμβρίου 2014 ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας, αντί της 31ης Οκτωβρίου 2014, του σημείου 6 της με Α.Π. 7385/4146/Α2/25.06.2014 Υπουργικής Απόφασης. (πατήστε εδώ)

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜμΕ "

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών" ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των χτηματοδοτούμενων έργων. (πατήστε εδώ)

Τροποποίηση της απόφασης ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα έργων μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας για την περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ανακοινώθηκε η τροποποίηση της απόφασης ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα έργων μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας για την περιφέρεια Ιονίων Νήσων. (πατήστε εδώ)

Νέο Προεδρείο ΔΣ ΕΦΕΠΑΕ

Μετά τη λήξη της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΠΑΕ, πραγματοποιήθηκε στις 9/10/2014 η συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ. Πατήστε εδώ

Ημερίδα ΕΦΕΠΑΕ «Κρατικές Ενισχύσεις και Ανάπτυξη»

 

Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε η ημερίδα με θέμα «Κρατικές Ενισχύσεις και Ανάπτυξη», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2014 στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα, και διοργανώθηκε από τον ΕΦΕΠΑΕ, τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα».

( Δελτίο Τύπου - πατήστε εδώ)

 

Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας επί  των  Υπουργικών  Αποφάσεων  Διαπίστωσης  μη  πλήρωσης  όρων  των Υπουργικών Αποφάσεων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων στο Πρόγραμμα«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών». (πατήστε εδώ)

Τελευταία Νέα

19/11/2014

Ο ΕΦΕΠΑΕ στο πλαίσιο των Δράσεων 1 & 2 του προγράμματος ''Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων '' του ΕΣΠΑ 2007-2013 προχώρησε στην επικαιροποίηση του Οδηγού Υλοποίησης των έργων, καθώς και των παραστατικών για την ένταξη, πιστοποίηση και πληρωμή των Δικαιούχων του προγράμματος. (πατήστε εδώ)

περισσότερα
18/11/2014

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: "Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα μέσω ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Νέες Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για τις Επιχειρήσεις" που διοργάνωσαν το Επιμελητήριο Αρκαδίας, η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ο ΕΦΕΠΑΕ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και ώρα 06:00 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου και Πανός 21, Τρίπολη).

 

 

περισσότερα
18/11/2014

Τροποποίηση της με Α.Π. 5705/3581/Α2/24-04-2014 Απόφασης με θέμα : Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Αποδοχή - Απόρριψη Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών " . Πατήστε εδώ.

περισσότερα
18/11/2014

Στο πλαίσιο του προγράμματος "'Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών-Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ο ΕΦΕΠΑΕ προχώρησε στην έκδοση των επικαιροποιημένων έντυπων των αιτημάτων ενδιάμεσης και τελικής επαλήθευσης (ολοκλήρωσης) των Δικαιούχων. (πατήστε εδώ)

περισσότερα