ΑμεΑ
07/02/2017

Σχετικά με την έκδοση ή μη τιμολογίου για την είσπραξη επιδοτήσεων

Σχετικά με την έκδοση ή μη τιμολογίου για την είσπραξη επιδοτήσεων, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. ( ν. 4308/2014 ), από 1.1.2015, πατήστε εδώ

επιστροφή