ΑμεΑ
11/09/2017

Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 1/17-07-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Δείτε εδώ την απόφαση.

επιστροφή