ΑμεΑ
23/05/2016

Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει ως Φορέας Διαχείρισης τη διαχείριση προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει ως Φορέας Διαχείρισης τη διαχείριση προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης και ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ, Θωμάς - Φωκίων Αλγιανάκογλου, υπέγραψαν σύμβαση για την ανάθεση του έργου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020).

Δελτίο Τύπου εδώ

Φωτογραφικό υλικό εδώ

επιστροφή